RESEARCH PAPER
Analysis of Bezier curves applied to modelling of irregular shapes of biological objects
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Engineering, University of Warmia and Mazury, ul. Oczapowskiego 11, 10-738 Olsztyn, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-29
 
 
Acta Agroph. 2002, (78), 159-170
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In work analysis of Bezier curves convex were performed, with point of bending as well as sharp top. Curves of such shapes are often applied for modelling of objects of irregular shapes. Parametric equation of Bezier curves were presented. Graphs of proposed curves were introduced. As all example of material shapes sections of fruit of pear of variety Conference and buckwheat seeds variety Emka were approximated by Bezier curves.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza krzywych Beziera stosowanych do modelowania nieregularnych kształtów obiektów biologicznych
krzywe Beziera, równania parametryczne, analiza kształtów, przykłady
W pracy dokonano analizy krzywych Beziera wypukłych, z punktem przegięcia oraz ostrym wierzchołkiem. Krzywe o takich kształtach są najczęściej stosowane podczas modelowania obiektów o nieregularnych kształtach. Podano równania parametryczne krzywych Beziera. Przedstawiono wykresy proponowanych rodzajów krzywych. Jako materiał przykładowy zaprezentowano kształty przekrojów owocu gruszki odmiany "Konferencja" oraz nasiona gryki odmiany Emka w reprezentacji krzywych Beziera.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top