RESEARCH PAPER
Determination of the moisture retention curve on the basis of virtual structure of soil medium
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (24), 27-42
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The new method for the moisture retention curve determination is presented. It based on virtual 2D and 3D structure of investigated granular medium. Introduction of single pore concept combined with Delaunay's tessellation allowed to obtain the network of interconnected pores. Knowledge of pore parameters and of pore geometry gave the possibility to analyse 2 independent mechanisms of medium drainage. This approach has been applied for 5 sandy and sandy loam materials
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wyznaczanie retencji wodnej na podstawie wirtualnej struktury ośrodka glebowego
retencja wodna, wirtualny ośrodek granularny, perkolacja, tesselacja
Przedstawiono metodę wyznaczania retencji wodnej na podstawie wirtualnej struktury 2D i 3D badanego ośrodka glebowego. Opiera się ona o model pojedynczego wieloparametrowego poru i metodę tesselacji ośrodka dwu i trójwymiarowego. Przeanalizowano wpływ rodzaju mechanizmu osuszania poru na wynik retencji wodnej ośrodka, a wyniki porównano z danymi eksperymentalnymi dla ośrodków o składzie piasku i piasku pylastego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top