Grain size distribution of suspended sediment in small lowland river
 
More details
Hide details
1
Department of Hydraulic Engineering and Environmental Recultivation, Warsaw Agricultural University ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(2), 253-262
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A time integrated sediment sampler has been developed and applied in the investigations. The sampler has been implemented in the lowland Zagożdżonka river near the town of Radom. During the investigation period (2003-2004), seven samples from two river gauges have been taken. The low angle laser light scattering method has been applied for suspended sediment size distribution determination. The d50 varied from 54 μm to 124 μm and the dm from 79 μm to 159 μm. The investigations give an initial estimation of suspended sediment sizes in the Zagożdżonka river.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania granulometrii rumowiska unoszonego w małej rzece nizinnej
rumowisko unoszone, granulometria, krzywa uziarnienia, batometr
W pracy przedstawiono nowe urządzenie – batometr samoczynny BS-2 do przechwytywania rumowiska unoszonego o uśrednionej w czasie charakterystyce. Batometr zainstalowano w dwóch profilach pomiarowych rzeki Zagożdżonki położonej na Równinie Radomskiej. W latach 2003-2004 pobrano siedem prób rumowiska i określono ich granulometrię za pomocą laserowego analizatora wielkości ziaren. Średnice charakterystyczne d50 zawierały się w granicach od 54 μm do 124 μm, natomiast średnice miarodajne dm w granicach od 79 μm do 159 μm. Uzyskano wstępne wskazania o różnym uziarnieniu rumowiska w rozpatrywanych profilach, a także o zmienności czasowej uziarnienia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top