Grain size distribution and macronutrients content in soils washed away during surface erosion
 
More details
Hide details
1
Departament of Soil Science and Agricultural Environment Protection, University of Agriculture ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
 
2
Copper Research Design Centre Cuprum Ltd Research and Development Centre, pl. 1-Maja 1/2, 50-136 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(3), 577-587
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the Central Sudety region two toposequences of soils with average slope decline of 13.6% and 9.5%, elevation of 450-500 m a.s.l., represented by lithogenous, limestone soil and autogenous, brown acid soil were analyzed. In order to determine the intensity of water erosion, installations for measuring the amount of washed away soil were placed at both the sites. In the soil samples, grain size distribution, macronutrients content and salinity were determined. The substantial differences in grain size distribution in samples of material forming accumulative levels on the slope as well as differences in macronutrients content were found.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Skład granulometryczny i zawartość makroskładników w materiale glebowym zmywanym w wyniku erozji powierzchniowej
natężenie erozji, skład granulometryczny, makroelementy
W Sudetach Środkowych analizowano dwie toposekwencje gleb o średnim spadku stoku 13,6% oraz 9,5%, wyniesione na 450-500 m n.p.m., reprezentowane przez glebę litogeniczną wapniowcową – rędzinę brunatną i autogeniczną brunatnoziemną glebę brunatną kwaśną. Dla określenia natężenia erozji wodnej, na obu obiektach zainstalowano urządzenia do pomiaru ilości zmywanej gleby. Badano koncentrację spływających po stoku zawiesin glebowych. W zebranym materiale analizowano skład ganulometryczny, zawartość makroelementów oraz zasolenie. Stwierdzono istnienie istotnych różnic w składzie granulometrycznym materiału zbieranego w urządzeniach i tworzącego poziomy akumulacyjne na stoku, a także różnice w zawartości makroelementów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top