Influence of the method of plantation establishment on quantity and quality of marsh mallow (Althaea officinalis L.) roots yield
 
More details
Hide details
1
Department of Industrial and Medicinal Plants, Agricultural University, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(2), 291-298
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In a three-year experiment located on the brown soil of loess origin the effect of different methods of marsh mallow plantation establishment on the root yield and mucilage content were determined. In the experiment the following methods were compared: direct sowing in the field (control), direct sowing in the field with cover of polypropylene sheet, by planting seedlings from plastic house and by planting seedlings produced in multi-cell propagation trays. The results showed that two-year-old plants gave higher root yield and mucilage content than plants in the first year of cultivation. Higher yields were also obtained when plants were propagated from transplants than from direct sowing in the field, but the most successful method of marsh mallow plantation establishment was by transplanting seedlings produced in multi-cell propagation trays (in the first year of vegetation the root yield increased by 62.9%, and in the second year by 65.3% as compared to the control object). The use of polypropylene sheet positively affected the quantity of root yield, as well as the mucilage content in relation to uncovered plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ sposobu zakładania plantacji na wielkość i jakość plonu korzeni prawoślazu lekarskiego (Athaea officinalis L.)
prawoślaz lekarski, Althaea officinalis L, sposób zakładania plantacji, plon korzeni, zawartość śluzu
W trzyletnim doświadczeniu polowym zlokalizowanym na glebie brunatnej pochodzenia lessowego badano wpływ sposobu zakładania plantacji na wielkość plonu i zawartość śluzu w korzeniach prawoślazu lekarskiego w pierwszym i drugim roku uprawy. Zastosowano następujące metody zakładania plantacji: wysiew nasion wprost do gruntu (kontrola), wysiew nasion wprost do gruntu z przykryciem agrowłókniną, wysadzanie rozsady uzyskanej w tunelu foliowym, wysadzanie rozsady wyprodukowanej w tacach wielokomórkowych w tunelu foliowym. Z przeprowadzonych badań wynika, że dwuletnie rośliny prawoślazu cechowały się wyższym potencjałem plonowania w stosunku do roślin na plantacji jednorocznej. Pod względem wielkości plonu bardziej korzystne wydaje się zakładanie plantacji z rozsady niż z siewu nasion wprost do gruntu, przy czym najlepsze efekty plonotwórcze uzyskano wysadzając rozsadę wyprodukowaną w tacach wielokomórkowych. Przykrycie gleby agrowłókniną bezpośrednio po wysiewie nasion przyczyniło się do istotnego wzrostu plonu korzeni w stosunku do roślin uprawianych bez osłony, a także do uzyskania najwyższej zawartości śluzu w korzeniach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top