RESEARCH PAPER
Influence of Tytanit on the bulb yield and quality of forced tulip flowers "Yokohama" and "Rococo"
 
More details
Hide details
1
Department of Ornamental Plants, University of Agriculture, Leszczyńskiego 58 str, 20-068 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 257-265
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The present experiments were carried out in the period 1999-2002. Tytanit was used in three different concentrations, i.e. 0.02, 0.04 and 0.08% at three different stages of tulips growth ars Rococo and Yokohama during the vegetation period: I – at the green bud, II – at the green bud, in the beginning of colouring, III – at the green bud, in the beginning of colouring and after heading. A favourable tendency with respect of total yield, marketable yield and circumference above 12 cm after Tytanit application twice at a concentration of 0.08% was observed. Tytanit application in tulip cultivation had no negative effect on the quality of forced flowers.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ Tytanitu na plon cebul oraz jakość pędzonych kwiatów tulipana "Yokohama" i "Rococo"
tulipan, plon cebul, Tytanit
Badania przeprowadzono w latach 1999-2002. Tytanit stosowano w trzech stężeniach 0,02, 0,04 i 0,08% w trzech stadiach wzrostu tulipanów odmiany Rococo i Yokohama w okresie wegetacji: I – na zielony pąk, II – na zielony pąk i początek wybawienia i III – na zielony pąk, początek wybarwienia i po ogłowieniu. Zaobserwowano korzystną tendencję wzrostu masy cebul plonu ogólnego i handlowego oraz masy cebul o obwodzie + 12 cm po dwukrotnym zastosowaniu 0,08% stężenia Tytanitu. Zastosowanie Tytanitu w uprawie tulipana nie miało ujemnego następczego wpływu na jakość pędzonych tulipanów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top