RESEARCH PAPER
Influence of the feltilizer tytanit on the yield of the corms of Acidanthera bicolor Hochst
 
 
More details
Hide details
1
Department of Ornamental Plants, University of Agriculture Leszczyńskiego 58 str., 20-068 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 245-250
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A field experiment was carried out during the years 2000 and 2001. The plant material were corms of Acidantera bicolor with a circumference of 8-9 cm planted at a depth of 8 cm in the tirst decade of May. A leaf fertilizer, Tytanit, with concentration of 0.02%, 0.04 and 0.08% was used in three different ways: corm soaking before planting, plant spraying at the stage of green buds, or both plant soaking before planting and plant spraying at the green buds stage. The use of Tytanit in the form of plant spraying influenced crop quantitaties of corms, corm soaking influenced the general crop weight and the commercial corm crop of Tytanit concentration of 0.02 or 0.04% influenced the mass and number of corms in the most positive way.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawozu tytanit na plon bulw acidantery dwubarwnej (Acidanthera bicolor Hochst.)
Acidanthera bicolor, Tytanit, plon bulw
Doświadczenie polowe przeprowadzono \\ lalach 2000 i 2001. Materiał roślinny stanowiły bulwy acidantcry dwubarwnej o obwodzie 8-9 cm sadzone na głębokość 8 cm w pierwszej dekadzie maja. Nawóz dolistny Tytanit w stężeniach: 0,02, 0,04 i 0,08% stosowano trzema sposobami: mocząc bulwy przed sadzeniem, opryskując rośliny w stadium zielonego pąka oraz mocząc bulwy przed sadzeniem i opryskując rośliny na zielony pąk. W kombinacji kontrolnej nie wykonywano tych zabiegów. Zastosowanie Tytanitu w formie opryskiwania roślin miało korzystny wpływ na ilościowy plon ogólny bulw, a w formie moczenia na wagowy plon ogólny i handlowy bulw. Najkorzystniej na masę bulw i ich liczbę wpłynął roztwór Tytanitu w stężeniu 0,02 lub 0,04%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top