RESEARCH PAPER
Effect of hydrothermic parameters on mechanical characteristics of the buckwheat flakes
 
More details
Hide details
1
Katedra Maszynoznawstwa i Inżynierii Przemysłu Spożywczego AR, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Publication date: 2021-12-09
 
 
Acta Agroph. 2003, (82), 139-149
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presented results of the study on possibility to use halled buckwheat in production of the buckwheat flakes. It is estimated the effect of hydrothermical treatment on the quality and amount of (flakes) final product. It is determined the mechanical properties of flakes in the depend on time and methods moistening and the parameters of steam.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ parametrów obróbki hydrotermicznej na cechy mechaniczne płatków gryczanych
ziarniaki gryki, nawilżanie, płatkowanie, wytrzymałość płatków
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości wykorzystania obłuszczonych orzeszków (ziarniaków) gryki do produkcji płatków gryczanych. Poddano ocenie wpływ zaproponowanych zabiegów wodno-cieplnych na przebieg procesu płatkowania oraz ilość i jakość produktu finalnego (płatków). Określano wybrane cechy mechaniczne płatków gryczanych w zależności od sposobu i czasu nawilżania oraz parametrów czynnika nawilżającego tj. pary wodnej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top