RESEARCH PAPER
Comparison of the chemical composition of soil-ground waters from fields fertilized with liquid manure and mineral fertilizers
 
More details
Hide details
1
Department of Environmental Chemistry, University of Warmia and Mazury, Plac Łódzki 4, 10-718 Olsztyn, Poland
 
2
Department of Chemistry, University of Warmia and Mazury, Plac Łódzki 4, 10-718 Olsztyn, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-08
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 287-295
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The studies were conducted on runoff waters from nine drained fields receiving various rates of fertilizers, located in a former state-owned-farm Nikutowo. Water samples were collected from five fields receiving liquid manure and four fields receiving mineral fertilizers, located in their vicinity. The fields mineral fertilized were situated in the protection zone of the Masurian Landscape Park, where liquid manure application is prohibited. It was found that liquid manure application, compared with mineral fertilization, resulted in a higher content of nitrogen, phosphorus, calcium and magnesium in drainage waters. An increase in the nitrogen content concerned first of all N-NO3 and N-NH4. As regards phosphorus, an increase was noted mainly in the content of its organic form.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie składu chemicznego wód glebowo-gruntowych pochodzących z pól nawożonych gnojowicą i nawozami mineralnymi
wymywanie składników nawozowych, gleba, gnojowica, nawozy mineralne
Badaniami objęto wody odpływowe pochodzące z 9 zdrenowanych pól o zróżnicowanym nawożeniu położonych na terenie byłego PGR Nikutowo. Próbki wód pobierano z 5 pól nawożonych gnojowicą oraz z 4 pól położonych w ich pobliżu, na których stosowano nawożenie mineralne. Pola te znajdowały się w strefie ochronnej Mazurskiego Parku Krajobrazowego objętej zakazem stosowania gnojowicy. Stwierdzono. że nawożenie gnojowicą w porównaniu z nawożeniem mineralnym zwiększało zawartość azotu, fosforu wapnia i magnezu w wodach drenarskich. Wzrost zawartości azotu odnosił się głównie do N-NO3 i N-NH4. W przypadku fosforu wzrosła głównie zawartość organicznej formy tego składnika.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top