RESEARCH PAPER
Dynamic of redox potential in nutritive solution and pond sediment with growing Azolla caroliniana Willd plants.
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
2
Department of Biochemistry and Environmental Chemistry, Catholic University of Lublin, al. Kraśnicka 102, 20-718 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-08
 
 
Acta Agroph. 2001, (53), 159-164
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Azolla is a floating water fern that live in symbiosis with blue-green algae Anabaena, it has the ability to fix atmospheric nitrogen. Azolla plants stimulated many studies in all over the world. Redox processes occurring in water ecosystems at sediment-water, rootplant-sediment, rootplant-water are the base of all the interface transformations. The aim of this investigation was to describe redox changes during the growing of water fern. During 14 days of experiment at laboratory conditions, dynamics of Eh in nutritive solution and soil sediment were pointed out. An 1 cm -depth gradient in redox potential was stated in the range of 100-130 mV for the nutritive solution, and 200-300 mV for the pond sediment. An active role in aerating the nutritive solution by Azolla caroliniana Willd. was stated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dynamika procesów oksydoredukcyjnych w pożywce i w osadzie z udziałem Azolla caroliniana Willd.
Azolla caroliniana, natlenienie, potencjał oksydoredukcyjny (Eh)
Azolla caroliniana Willd. jest paprotką wodną współżyjącą z wiążącą-azot Anabaena. Azolla stała się obiektem badań na całym świecie. W ekosystemach wodnych zachodzące procesy oksydoredukcyjne stanowią podstawę wszystkich zmian powstających na granicy takich faz, jak: osad denny-woda, korzenie roślin-osad, korzenie roślin-woda. Podczas 14-dniowego doświadczenia przeprowadzonego w warunkach laboratoryjnych zbadano dynamikę zmian Eh w osadzie i w pożywce. Stwierdzono istnienie gradientu dEh/dh 100-130 mV/cm w pożywce i 200-300 mV/cm w osadzie oraz aktywny udział Azolla w natlenieniu pożywki.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top