RESEARCH PAPER
Effect of aluminum stress on growth, anatomy and morphology of selected cereal roots
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (23), 167-175
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Some results of studies concerning the effect of aluminum stress at various concentrations on root morphology and tissue (ectoderm and cortex) anatomical features for wheat Henika and barley Debo are presented. Microscopic photographs, roots to shoot ratio and the plants ability to rise the pH of the growing solution show the higher aluminum stress resistance o f the Triticale plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ stresu glinowego na wzrost oraz anatomiczne i morfologiczne cechy korzeni wybranych zbóż
kwasowość gleby, stres glinowy, anatomia korzenia, morfologia korzenia
Przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu zróżnicowanych stężeń glinu w pożywce na morfologię i zmiany anatomiczne tkanki korzeniowej pszenicy Henika i pszenżyta Debo. Na podstawie zdjęć mikroskopowych, stosunku masy korzeniowej do masy części nadziemnych oraz zdolności roślin do regulowania odczynu pożywki, stwierdzono, że badane pszenżyto charakteryzowało się większą odpornością na stres.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top