RESEARCH PAPER
Mobilization and transport of aluminium, zinc, copper, and lead in acidified podzolic soils
 
More details
Hide details
1
Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin, Poland
 
2
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (31), 3-79
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Studies of chemical and physicochemical processes of aluminium, zinc, cooper, and lead mobilization and their transport in profiles of podzolic soils are presented. It was found that the main parameters influencing aluminium, zinc, copper, and lead mobilisation is a constant supply of acidifying substances (wet and dry deposition, fertilisers) as well as a formation of organic substances (mainly low molecular organic acids). Both mobilization and transport of Zn, Cu, and Pb through soil profile depend on concentration of various forms of AI including its colloidal species and suspended particles.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Uwalnianie i migracja glinu, cynku, miedzi l ołowiu w glebach bielicoziemnych pod wpływem zakwaszania
glin, cynk, miedź, ołów, uwalnianie, przemieszczanie, gleby bielicoziemne, zakwaszanie
W pracy przedstawiono wyniki badan procesów chemicznych i fizykochemicznych warunkujących uwalnianie oraz przemieszczanie się glinu, cynku, miedzi i ołowiu w glebach bielicoziemnych. Stwierdzono, ze głównym czynnikiem powodującym uwalnianie glinu, cynku, miedzi i ołowiu jest stały dopływ do gleby substancji zakwaszających (mokra i sucha depozycja, nawozy mineralne) jak równiez substancje organiczne, a zwłaszcza międzycząsteczkowe kwasy organiczne. Uwalnianie i migracja cynku, miedzi i ołowiu przez profit glebowy zależy w dużym stopniu od obecności różnych form glinu włączając formy koloidalne i cząstki w formie zawiesin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top