RESEARCH PAPER
Soil Acidity and its Effect on Plants
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-27
 
 
Acta Agroph. 2001, (59), 5-90
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A review of the literature concerning physicochemical aspects of soil acidity and its effect on plants is presented. The mechanisms of reactions accompanying soil acidification and selected aspects of measurements of soil acidity indexes are discussed. Reaction of roots and upper parts of the plants on the aluminum stress as well as the mechanisms of plant tolerance on Al were discussed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kwasowość gleby i jej wpływ na rośliny
kwasowość gleby, rośliny, stres glinowy, tolerancyjność, zakwaszanie
Zaprezentowano przegląd literatury dotyczącej zagadnień związanych z fizykochemią kwasowości glebowej i wpływem kwasowości na rośliny. Przedyskutowano mechanizmy reakcji zachodzących podczas zakwaszania gleby i niektóre aspekty pomiaru wskaźników kwasowości. Omówiono rekcję korzeni i części nadziemnych roślin na stres glinowy oraz mechanizmy tolerancyjności.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top