Thrips (thysanoptera, insecta) collected on Thymus vulgaris and Melissa officinalis in Fajsławice (the Lublin region)
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(86 - 1), 39-45
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Thysanoptera occure in large numbers on many cultivated plants. Studies of Thysanoptera were conducted during the period May-July 2000 in the agricultural area of the village of Fajsławice in the Lublin Region. The insects were collected from Melissa officinalis and Thymus vulgaris with the use of Moericke's white and blue traps. A total number of 28 Thysanoptera species were collected, which constitutes 13% of the fauna of these insects in Poland; 24 Thysanoptera species were collected on thyme, and 22 on melissa. The numbers of Thysanoptera on melissa crop were twice as big in blue than in white traps. On thyme crop, the differences in numbers of insects in traps of both colours were very small.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wciornastki (thysanoptera, insecta) zebrane na tymianku pospolitym i melisie lekar-skiej w Fajsławicach (woj. lubelskie)
wciornastki, tymianek, melisa, woj. lubelskie
Wciornastki bardzo licznie występujš na wielu roślinach uprawnych. Badania nad wciornastkami prowadzono od maja do lipca 2000 roku w obszarze rolniczym wsi Fajsławice (woj. lubelskie). Owady łowiono z melisy lekarskiej i tymianku pospolitego przy użyciu białych i niebieskich pułapek Moericke'go. Ogółem zebrano 28 gatunków wciornastków, co stanowi 13% fauny Thysanoptera Polski. Na tymianku stwierdzono występowanie 24 gatunków wciornastków, na melisie 22. Liczebność wciornastków w uprawie melisy była o połowę większa w pułapkach niebieskich niż białych. W uprawie tymianku różnice liczebności w obu barwach pułapek były bardzo małe.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top