Impact of weather conditions on the onset of selected stages of winter rapeseed in spring and summer
 
More details
Hide details
1
Department of Agrometeorology, University of Life Sciences ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(2), 227-240
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The relationship between weather conditions and the onset of the flowering and ripening stages of winter rapeseed was studied based on meteorological data and field observations from the Experimental Stations for Cultivar Testing (COBORU) in Bezek near Chelm in the period from 1974/75 to 2008/09. The Pearson’s correlation and linear regression analysis were used in order to determine the correlation between meteorological elements and dates of onset of the two stages. The study showed that the onset of flowering and ripening was strongly associated with thermal conditions in April and May. The relationship between growth and development of winter oilseed rape in the period from March to July and the values of air and soil temperatures in winter was also noted. Later dates of the onset of flowering and ripening were influenced by greater number of days with ground frost and decrease in sunshine duration in spring. There were no statistically significant correlations with precipitation and Ped’s drought index. Furthermore, in recent years, the occurrence of early dates of onset of the two stages was found. In the case of the onset of flowering, a statistically significant (α = 0.01) downward trend in the analysed area was indicated. It is probably associated with an increase of air temperature during the last two decades in Poland (from February to May).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ warunków meteorologicznych na początek wybranych faz rozwojowych rzepaku ozimego wiosną i latem
rzepak ozimy, fenofazy, kwitnienie, dojrzewanie, Lubelszczyzna
W pracy wykorzystano dane dotyczące dat początku fazy kwitnienia i dojrzewania rzepaku ozimego z okresu 1974/75-2008/09. Wartości odnosiły się do wyników pomiarów oraz obserwacji wykonanych w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Bezku koło Chełma. W celu określenia współzmienności i współzależności elementów meteorologicznych z datami początku analizowanych fenofaz zastosowano korelację liniową Pearsona oraz analizę regresji. Badania wykazały, że początek fazy kwitnienia oraz dojrzewania w największym stopniu zależał od warunków termicznych w kwietniu i maju. Istotne znaczenie dla wzrostu i rozwoju rzepaku ozimego w okresie od marca do lipca miał też przebieg temperatury powietrza oraz gleby w okresie zimowym. Na późniejszy początek fazy kwitnienia i dojrzewania rzepaku ozimego wpływ miała także większa liczba dni z przygruntowym przymrozkiem oraz niższe sumy usłonecznienia w okresie wiosennym. Ponadto stwierdzono występowanie w ostatnich latach coraz wcześniejszych dat początku fazy kwitnienia i dojrzewania. W tym przypadku szczególnie wyróżniała się ta pierwsza fenofaza (współczynnik kierunkowy trendu istotny statystycznie na poziomie α = 0,01), co należy wiązać z notowanym w Polsce od dwóch dekad wzrostem temperatury powietrza na przełomie zimy i wiosny.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top