The residue of chloroorganic pesticides in chosen frozen vegetables from the market of Lublin
 
More details
Hide details
1
Department of Biotechnology, Human Nutrition and Science of Food Commodietes, University of Life Sciences ul. Skromna 8, 20-704 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2011, 17(1), 151-163
 
KEYWORDS
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość pozostałości pestycydów chloroorganicznych w wybranych mrożonych warzywach z rynku lubelskiego
pestycydy chloroorganiczne, warzywa mrożone, odzysk pestycydów
W przeprowadzonych analizach oznaczono pozostałość 16 pestycydów chloroorganicznych: Alachlor, Aldryna, α-Endosulfan, β-Endosulfan, Chlorotalonil, Cypermetryna, Deltametryna, Dichlofluanid, Dieldryna, Heksachlorobenzen, Heptachlor, p,p’ – DDT, p,p’ –Metoksychlor, Propachlor, Trifluralin, λ Cyhalotryna w mrożonych warzywach pochodzących z rynku lubelskiego zebranych w latach 2008 i 2009. W przeprowadzonych badaniach do oczyszczania próbek wykorzystano metodę ekstrakcji w fazie stałej (SPE) (według J. T. Baker) i chromatografię gazową z detektorem wychwytu elektronów (ECD). Wszystkie próby z roku 2009 zawierały minimum jedną pozostałość środków ochrony. Badania przeprowadzone na próbach wybranych warzyw pochodzących z tych lat z rynku lubelskiego świadczą o tendencji wzrostowej zawartości pestycydów chloroorganicznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top