The influence of fertilisation with bed after mushroom production on the amount of iron, manganese and boron in lolium multiflorum
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Science and Plant Nutrition, Academy of Podlasie ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(3), 725–732
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The two-year pot experiment (in a greenhouse) was set in completely randomised pattern. The aim of presented study was to evaluate the influence of bed after mushroom production and complementary mineral nutrition (nitrogen-potassium) on iron, manganese and boron content of Italian ryegrass. The content of determined elements in the biomass of Italian ryegrass was differen-tiated in the years of experiment as well as between the cuts, and ranged from the highest to the lowest: Fe > B > Mn. In biomass of Lolium multiflorum from objects fertilised with bed after mush-room production with an addition of mineral fertilisers the lowest amount of iron, highest of manga-nese and boron was determined compared to the objects fertilised with FYM.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawożenia podłożem popieczarkowym na zawartość żelaza, manganu i boru w życicy wielokwiatowej
podłoże popieczarkowe, życica wielokwiatowa, żelazo, mangan, bor
W dwuletnim doświadczeniu wazonowym, przeprowadzonym w warunkach szklarniowych, badano wpływ podłoży po produkcji pieczarek i uzupełniającego nawożenia azotem i potasem, osobno i razem, na zawartość żelaza, manganu i boru w biomasie życicy wielokwiatowej. Zawartość ogólna badanych pierwiastków (średnia) w I i II roku eksperymentu, oznaczona metodą ICP-AES, układała się w następującym szeregu malejących wartości: Fe > B > Mn. W biomasie życicy wielokwiatowej zebranej z obiektów nawożonych podłożem z dodatkiem nawozów mineralnych stwierdzono mniejszą zawartość żelaza, więcej manganu i boru, niż na obiektach nawożonych obornikiem.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125