The influence of different potassium fertilisation on changes in the content of selected macronutrients in Pisum sativum L. and soil
 
More details
Hide details
1
Faculty of Soil Science and Agricultural Chemistry University of Life Sciences and Humanities in Siedlce ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Publication date: 2015-06-16
 
 
Acta Agroph. 2015, 22(3), 311-321
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Potassium and magnesium are macronutrients necessary for plant growth and development. The contents of these elements in plant and soil should be monitored, because during their uptake from the soil by the plant root system ionic antagonism can occur. A deficiency or excess of these elements reduces the quality of the resulting yield and feed. The aim of the study was to determine changes in the content of magnesium and potassium in  pea (Pisum sativum L.) and in soil under the influence of different potassium fertilisation under conditions of very high level of available phosphorus in the soil. The univariate field experiment conducted in 2010-2012 at the experimental plots of the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce included seven levels of fertilisation: no fertilisation; N; NK1; NK2; NK3; NK4; NK5. Nitrogen was applied at 20 kg ha-1, potassium in doses of K1 – 41.5; K2 –83; K3 –124; K4 –166 and K5 –207.5 kg ha-1. Based on the study, significantly the highest contents of potassium (11.71 g kg-1 d.m.) and magnesium (1.28 g kg-1 d.m.) were determined in pea seeds harvested from plots fertilised with N20K83. The stems of plants fertilised with N20K83 accumulated the largest amounts of magnesium (2.88 g kg-1 d.m.), while the straw of plants fertilised with N20K166 accumulated the highest levels of potassium (16.44 g kg-1 d.m.). Potassium and magnesium in pods and roots was ambiguously differentiated under the influence of nitrogen-potassium fertilisation. Average potassium content (in g kg-1 d.m.) in the test plant can be presented in the descending sequence: seeds (10.81) > stem (8.45) > pods (7.59  > roots (3.07), and that of magnesium: pods (2.93) > stem (2.29) > roots (1.22) > seed (1.20). The total content of potassium and magnesium in the soil remained at a similar level (K – 0.64-0.67 and Mg – 0.74-7.90 g kg-1 soil).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany zawartości wybranych makroelementów w Pisum sativum L. i w glebie pod wpływem zróżnicowanego nawożenia potasowego
potas, magnez, antagonizm jonowy, Groch siewny, gleba
Potas i magnez to makroelementy niezbędne do wzrostu i rozwoju roślin. Zawartość tych pierwiastków w roślinie i w glebie powinna być monitorowana, ponieważ przy pobieraniu ich z gleby przez system korzeniowy roślin może też wystąpić antagonizm jonowy. Niedobór lub nadmiar tych pierwiastków może obniżyć jakość uzyskanego plonu i paszy. Celem badań było określenie zmian w zawartości potasu i magnezu w grochu siewnym (Pisum sativum L.) i w glebie pod wpływem zróżnicowanego nawożenia potasem, w warunkach bardzo wysokiej zasobności gleby w przyswajalny fosfor. W doświadczeniu polowym przeprowadzonym w latach 2010-2012 na poletkach doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach uwzględniono siedem poziomów nawozowych: bez nawożenia; N; NK1; NK2; NK3; NK4; NK5. Azot stosowano w dawce 20 kg·ha-1 a potas w dawkach: K1 – 41,5; K2 – 83,0; K3 – 124,0; K4 – 166,0; K5 – 207,5 kg·ha-1. Na podstawie przeprowadzonych badań istotnie największą zawartość potasu (11,71 g·kg-1 s.m.) i magnezu (1,28 g·kg-1s.m.) oznaczono w nasionach grochu siewnego zebranych z poletek nawożonych N20K83. Największe ilości potasu (16,44 g·kg-1 s.m.) nagromadziła słoma grochu nawożonego N20K166, a magnezu (2,88 g·kg-1s.m.) nawożona N20K83. Potas i magnez w strączynach oraz korzeniach był niejednoznacznie zróżnicowany pod wpływem nawożenia azotowo-potasowego. Średnie zawartości potasu (w g.kg-1s.m.) w roślinie testowej można przedstawić w malejącym szeregu: nasiona (10,81) > słoma (8,45) > strączyny (7,59) > korzenie (3,07) a magnezu: strączyny (2,93) > słoma (2,29) > korzenie (1,22) > nasiona (1,20). Całkowita zawartość potasu i magnezu w glebie kształtowała się na zbliżonym poziomie (K – 0,64-0,67; Mg – 0,74-0,79 g·kg-1 gleby).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top