The effect of drought stress on wettability of barley leaf surface
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2015-06-16
 
 
Acta Agroph. 2015, 22(3), 261-268
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to determine the changes of plant surface wettability caused by environmental drought stress. Two Polish cultivars of spring barley (Hordeum vulgare) Poldek and Stratus were tested. The low soil moisture was stabilised at pF 3.5 while the control soil moisture at pF 2.2. The wettability was determined by water contact angle. The measurements were performed on fresh leaves before and after washing in chloroform. Generally, drought led to hydrophobisation of the surface of plant leaves. The use of chloroform caused greater changes in contact angle values for stressed than for control plants, but this reaction was variety-specific and leaf-age dependent.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ stresu suszy na zwilżalność powierzchni liści jęczmienia
kąt zwilżania, powierzchniowe woski roślinne, jęczmień
Celem badań było określenie zmian zwilżalności powierzchni liści jęczmienia spowodowane stresem suszy. Badano dwie polskie odmiany jęczmienia jarego (Hordeum vulgare) – Poldek i Stratus. Warunki niskiej wilgotności gleby ustalono przy pF 3.5, natomiast warunki kontrolne przy pF 2.2. Jako miarę zwilżalności powierzchni zastosowano statyczny kąt zwilżania wodą. Pomiary wykonano na żywych liściach przed i po ekstrakcji wosków za pomocą chloroformu. Stres suszy prowadził do dalszej hydrofobizacji powierzchni liści badanych roślin. Zastosowanie chloroformu spowodowało zmiany wartości kąta zwilżania dla roślin poddanych stresowi oraz dla roślin kontrolnych. Reakcja roślin na warunki stresu środowiskowego różniła się w zależności od odmiany jęczmienia oraz wieku liści.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top