The acoustic properties of wheat grain with different endosperm structure
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Warsaw University of Life Sciences ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2010, 15(2), 257-267
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the work was to analyze the acoustic emission of two varieties of wheat with different endosperm structure. Water activity, water and protein content, glassiness and hardness as well as endosperm structure (by microscopic (SEM) method) were measured . The acoustic emission was measured by contact method using piezoelectric accelerometer 4507(Bruel&Kjaer). It was shown that spectral characteristic and most analyzed acoustic descriptor depended on wheat structure. Debranning of wheat grain caused significant changes in spectral characteristic and differing the power partition slope.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości akustyczne ziarna pszenicy o zróżnicowanej strukturze bielma
emisja akustyczna, pszenica, struktura
Celem pracy była analiza emisji akustycznej ziarna pszenicy jarej i ozimej o zróżnicowanej strukturze bielma. Emisję akustyczną ziarna badano metodą kontaktową z użyciem akcelerometru piezoelektrycznego firmy Bruel&Kjaer. Wyznaczono aktywność wody, wilgotność, zawartość białka ogółem, szklistość i twardość oraz zbadano strukturę przekroju bielma. Mikrofotografie struktury wewnętrznej materiału wykonano w technice SEM. Badania emisji akustycznej przeprowadzono na ziarnie całym i obłuskanym. Stwierdzono, że struktura bielma ziarna pszenicy wpływała na jego emisję akustyczną (EA). Liczba zdarzeń EA wykrytych podczas pękania ziarna szklistego była 2-krotnie wyższa niż ziarna mączystego. Nachylenie widma dźwięku (β) bielma szklistego było 4-krotnie większe niż bielma mączystego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top