Technological parameters of winter wheat cv. Korweta in crop rotation with different wheat participation
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(1), 247-255
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An experiment with rotation systems for winter wheat was conducted at the Agricultural Experimental Station of Uhrusk in the years 2003-2006. It was set in the randomized blocks design with four repetitions, on plots of 10 m2. The grey-brown rendzina soil, for¬med from light loam, weak sandy, was classified into the very good rye-type soil utility complex. The experiment concerned four crop rotations with different participation of winter wheat (25, 50, 75 and 100%). Winter wheat cultivation in monoculture decreased the content of total protein in grain, wet gluten and sedimentation value in relation to crop rotations A (25%) and B (50%).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Jakość ziarna pszenicy ozimej odmiany Korweta w zmianowaniach o różnym jej udziale
zmianowanie, ziarno pszenicy, wyróżniki technologiczne
Ścisłe doświadczenie polowe prowadzono w Gospodarstwie Doświadczalnym Uhrusk w latach 2003-2006. Eksperyment założono metodą losowanych bloków w 4 powtórzeniach, na glebie zaliczanej do kompleksu żytniego bardzo dobrego. Celem badań była ocena jakości technologicznej ziarna pszenicy ozimej odmiany Korweta w zależności od następstwa roślin w zmianowaniu. Wykazano, że zróżnicowany udział pszenicy ozimej w zaminowaniu istotnie wpływał na wyróżniki jakości ziarna pszenicy ozimej, a zwłaszcza zawartość białka ogółem, glutenu mokrego, popiołu całkowitego oraz wartość wskaźnika sedymentacji Zeleny`ego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top