Effect of microwave treatment on expansion ratio of potato pellets
 
More details
Hide details
1
Department of Food Process Engineering Department, Agricultural University, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(1), 237-246
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents results of pellets expansion in the microwave oven. Potato pellets of different composition were produced using a modified single screw extrusion-cooker TS – 45 in different process conditions, then expanded in microwave oven in varied magnetic field and time of treatment. Independently of raw material used, pellets produced with the screw rotation speed of 60 rpm were irregularly shaped after expanding. Higher rpm of the screw eliminated such defects and the best effect was observed for the speed of 80 rpm. Different influence of process conditions as well pellets composition, including functional components, was observed during expanding in electro-magnetic field. The best expanding effect was measured for pellets containing the highest quantity of potato starch and 1% of xanthan gum, processed under moderate heating conditions. Addition of corn Suprex® stabilized pellets structure and shape regularity.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ obróbki mikrofalowej na stopień ekspandowania pelletów ziemniaczanych
pellety, ekspandowanie, obróbka mikrofalowa
W pracy przedstawiono wyniki badań nad ekspandowaniem w polu elektromagnetycznym pelletów ziemniaczanych, wytwarzanych z różnych mieszanek surowcowych metodą ekstruzji, stosując zmienne warunki procesu. Ekspandowanie pelletów prowadzono w kuchence mikrofalowej, używając różnych mocy ogrzewania i czasu obróbki. Celem badań było określenie wpływu wyżej wymienionych czynników na efektywność ekspandowania zróżnicowanych pod wieloma względami pelletów. Stwierdzono, że niezależnie od składu surowcowego, pellety wytwarzane przy obrotach ślimaka 60 obr x min-1 po ekspandowaniu uzyskiwały nieregularny kształt z charakterystycznymi pofałdowaniami na powierzchni. Z kolei pellety produkowane z prędkością obrotową 100 obr x min-1 w czasie ekspandowania zachowywały się niestabilnie. Najlepsze efekty obserwowano w przypadku pelletów wytwarzanych z prędkością obrotową 80 obr x min-1. Zaobserwowano zróżnicowany wpływ składu surowcowego, w tym także tzw. komponentów funkcjonalnych na efektywność ekspandowania. Najlepszą efektywność uzyskano w przypadku pelletów zawierających najwyższy udział mąki ziemniaczanej oraz 1% udział gumy ksantanowej, ekspandowanych w umiarkowanych warunkach ogrzewania mikrofalowego. Dodatek Suprex’u kukurydzianego wpływał pozytywnie na regularność kształtów snacków.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top