Structure of the biocenosis in three Polesie Lubelskie region (Eastern Poland) shallow lakes of different trophy
 
More details
Hide details
1
Department of Hydrobiology and Ichthyobiology, University of Agriculture, Akademicka str. 13, 20-950 Lublin
 
2
Department of Hydrobiology and Botany, Catholic University in Lublin, Norwida str. 4, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 501-512
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The structure of phytoplankton, emergent macrophytes, zooplankton (Rotifera, Cladocera, Copepoda) and zoobenthos was studied in three trophically different shallow lakes: slightly eutrophic Lake Uściwierz, eutrophic Lake Rotcze, dystrophic Lake Moszne, located in the Polesie Lubelskie Region (eastern Poland). The samples were collected in 2000 and 2001. 69 species of algae were found in the investigated lakes. The highest number of species - 38 occurred in the eutrophic lake, while the lowest - 22 species in the dystrophic lake. However, in the dystrophic lake the density of phytoplankton was the highest (1485 ind. ml-1) and the lowest in the eutrophic lake (208 ind. ml-1). The largest number of species of emergent macrophytes was found in the slightly eutrophic lake - 6, and the lowest in the eutrophic lake - 2. Phragmitetum was a dominant plant community in every lake. Zooplankton and zoobenthos reached the highest diversity in the eutrophic lake � 46 species of zooplankton and 30 taxa of zoobenthos, and the lowest in the dystrophic lake � 24 species of zooplankton and 6 taxa of zoobenthos. The highest density of zoobenthos was found in the slightly eutrophic lake and achieved 1786 ind. m-2, and the lowest in the dystrophic lake (467 ind. m-2). Zooplankton density was clearly differentiated in investigated lakes. The highest density of Rotatoria (1279 ind. l-1) was found in the dystrophic lake, and Cladocera and Copepoda in the eutrophic lake (398 ind. l-1). The lowest density of Rotatoria occurred in the slightly eutrophic lake (53 ind. l-1) and crustacean plankton in the dystrophic lake (41 ind. l-1).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Struktura biocenoz wodnych trzech płytkich jezior Polesia Lubelskiego (wschodnia Polska) o różnej trofii
płytkie jeziora, makrofity wynurzone, fitoplankton, zooplankton, zoobentos
Struktura fitoplanktonu, makrofitów wynurzonych, zooplanktonu (Rotifera, Cladocera, Copepoda) oraz zoobentosu była badana w trzech płytkich jeziorach Polesia Lubelskiego: lekko eutroficznym jeziorze Uściwierz, eutroficznym jeziorze Rotcze i dystroficznym jeziorze Moszne. Próby pobierano w 2000 i 2001 roku. W badanych jeziorach występowało 69 gatunków glonów. Najwięcej gatunków - 53 występowało w eutroficznym jeziorze, zaś najmniej - 22 gatunki w jeziorze dystroficznym. Natomiast liczebność fitoplanktonu była najwyższa w dystroficznym jeziorze, osiągając 1660 osobn.ml-1, zaś najniższa, wynosząca 159,4 osobn.ml-1 w jeziorze eutroficznym. Największa liczba gatunków makrofitów wynurzonych, bo wynosząca 6 gatunków występowała w lekko eutroficznym jeziorze Uściwierz, zaś najniższa, osiągająca zaledwie 2 gatunki w eutroficznym jeziorze Rotcze. We wszystkich jeziorach dominował zespół Phragmitetum. Zooplankton i zoobentos osiągał największą różnorodność w eutroficznym jeziorze Rotcze zaś najmniejszą w dystroficznym jeziorze Moszne. Natomiast największa liczebność zoobentosu kształtowała się w lekko eutroficznym jeziorze Uściwierz, osiągając 1786 osobn.m-2, a najmniejsza, wynosząca 467 osobn.m-2 w dystroficznym jeziorze Moszne. Liczebność zooplanktonu była wyraśnie zróżnicowana w badanych jeziorach. Najwyższe liczebności Rotatoria, wynoszące 1279 osobn.l-1 występowały w dyrtroficznym jeziorze, a najniższe w lekko eutroficznym jeziorze, osiągając 53 osobn.l-1. Cladocera i Copepoda największe liczebności osiągały w eutroficznym jeziorze (398 osobn.l-1), najniższe zaś w jeziorze dystroficznym (41 osobn.l-1).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top