Water bugs (Heteroptera aquatica) as an indicator of ecological state of running watres (preliminary studies)
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 493-499
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Studies were made in River Wieprz, its tributary River Świnka and in the channel leading saline waters to River Świnka. Samples were taken in the year 2002, monthly from April to November. Sample sites were marked both below and above potential pollution sources, on current and on the bank area. On the studied area to the River Świnka were brought saline waters from coal mine in Bogdanka and purified domestic sewage from Łęczna. The species structure of water bugs in studied rivers, especially the share of aerobic species (Aphelocheirus aestivalis, Micronecta griseola) was changed with the increase of water pollution. A. aestivalis and M. griseola were dominated in River Wieprz. In River Świnka was noted the high abundance of A. aestivalis, while in the channel waters species richness was low with domination of eurytopic species. It gives an evidence about the influence of mining waters and habitat complexity on the presence of sensitive species and dominance structure and abundance of Heteroptera.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Pluskwiaki wodne (Heteroptera aquatica) jako wskaźniki stanu ekologicznego wód płynących (badania wstępne)
pluskwiaki wodne, wody płynące, stan ekologiczny, wody kopalniane, ścieki komunalne
Badania prowadzono w rzece Wieprz, jej dopływie Śwince oraz w kanale doprowadzającym zasolone wody kopalniane do Świnki. Próby pobierano w roku 2002, co miesiąc od kwietnia do listopada. Stanowiska wyznaczono powyżej i poniżej potencjalnych źródeł zanieczyszczeń, zarówno w nurcie, jak i strefie brzegowej. Na badanym odcinku do rzeki Świnki doprowadzano zasolone wody z Kopalni Węgla Kamiennego w Bogdance oraz oczyszczone ścieki komunalne z Łęcznej. W badanych rzekach stwierdzono, iż struktura gatunkowa fauny pluskwiaków, a w szczególności udział gatunków tlenolubnych (Aphelocheirus aestivalis, Micronecta griseola) zmieniała się wraz ze wzrostem zanieczyszczenia wody. W rzece Wieprz dominował A. aestivalis oraz M. griseola, w rzece Śwince licznie występował A. aestivalis, natomiast w kanale doprowadzającym wody kopalniane fauna była uboga i dominowały w niej gatunki eurytopowe. Świadczy to o wpływie wód kopalnianych oraz charakteru siedliska na obecność gatunków wrażliwych, a także na strukturę dominacji i liczebność Heteroptera.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top