Meristic and biometric features of sunbleak - Leucaspius delineatus (Heckel 1843) from Lake Długie in Poleski National Park
 
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 513-520
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In Lake Długie 5 species of fish were found. Among then sunbleak comprised 98.2% in structure of numbers. 26 biometric and 5 meristic features of 50 sunbleak were determined. The relative measurements were specified with reference to the body length and to the head length. The average total length of the fish was 34.4 mm, the body length was 28.1 mm and the average weight amounted to 0.3 g. On average, the total length of the examined fish comprised 122.6%, the head length 24.2%, the maximum height 19.3% and the maximum width 10.2% of the body length. The greatest diversity of the examined sunbleak population was observed for the maximum body width (25.43%) and the mouth length (15.54%). The smallest diversity, on the other hand, was noted for the total and trunk length 1.68% and 1.87%, respectively. The profile of the meristic features asserted that the formula describing the features of sunbleak does not differ much from the formulas presented by other authors. The meristic features of sunbleak from Lake Długie could be written down according to the following formula: DIII 8, AIII 10-11(13), VII 7-8, PI 12-13, Squ 44-47, over Squ 7, under Squ 4.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Cechy merystyczne i biometryczne słonecznicy - Leucaspius delineatus (Heckel 1843) z jeziora Długie w Poleskim Parku Narodowym
słonecznica, cechy biometryczne i merystyczne, jezioro Długie
W jeziorze Długie stwierdzono obecność 5 gatunków ryb, spośród których słonecznica stanowiła 98,2% w strukturze liczebności. Dokonano pomiaru 26 cech biometrycznych i 5 cech merystycznych 50 słonecznic. Pomiary względne określono w stosunku do długości ciała i długości głowy. Ryby miały średnią długość całkowitą 34,4 mm, długości ciała 28,1 mm i średnią masę 0,3 g. Długość całkowita ryb stanowiła średnio 122,6%, długość głowy 24,2%, wysokość maksymalna 19,3%, a szerokosć maksymalna 10,2% długości ciała. Największa zmienność stwierdzono dla szerokości maksymalnej ciała (25,43%) i długości pyska (15,54%), najmniejszą natomiast dla długości całkowitej i długości tułowia (odpowiednio 1,68% i 1,87%). Charakterystyka cech merystycznych pozwoliła stwierdzić, iż formuła opisująca te cechy słonecznicy z jeziora Długie nie odbiega od formuł podanych przez innych autorów i można ją zapisać następująco: DIII 8, AIII 10-11(13), VII 7-8, PI 12-13, Squ 44-47, nad Squ 7, pod Squ 4.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top