Phytoplankton and its productivity in the Płotycze near Urszulin and Wereszczyńskie lakes in the protection zone of Polesie National Park
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(86 - 1), 131-138
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In spring and autumn 1999–2001, physical and chemical properties of water (Secchi disc transparency, temperature, pH, conductivity, oxygen content), biological properties (quality structure and numbers of phytoplankton as well as its productivity based on chlorophyll a concentration) were studied in the western part of reservoir Nadrybie. The reservoir was found to be eutrophic as demonstrated by: low transparency (0–35 cm), high conductivity (319-537 μS cm-1), pH of up to 10.2, high phytoplankton density (11.5–168.9 million per dm3) and chlorophyll a content (272.8-628.2 mg m-3) as well as the intensive water blooms. caused by cyanobacteria and green algae. In 1999-2000, during springtime, the phytoplankton was dominated by cyanobacteria – Anabaena spiroides and Rhabdoderma lineare, in autumn – by green alga Golenkinia radiata. In spring and autumn 2001, green algae – Golenkinia radiata, Scenedesmus opoliensis, S. quadricauda and S. acuminatus were dominants in phytoplankton.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Fitoplankton i jego produktywność w jeziorach Płotycze k. Urszulina i Wereszczyńskim w otulinie Poleskiego Parku Narodowego
jeziora, fitoplankton, różnorodność gatunkowa, chlorofil a
W latach 1999-2000 (wiosną i jesienią) badano czynniki fizyczno-chemiczne oraz strukturę jakościową i ilościową fitoplanktonu, a także jego produktywność na podstawie stężenia chlorofilu a, w litoralu i śródjezierzu jezior Płotycze k. Urszulina i Wereszczyńskiego. Liczebność fitoplanktonu w jeziorze Płotycze wahała się od 212,6-681,5 tys. osobn. w dm3. Wiosną najliczniej występowało Peridinium willei, natomiast jesienią – Cryptomonas sp. Różnorodność gatunkowa fitoplanktonu była wyższa wiosną. W obu latach badań średnie stężenie chlorofilu a obliczone dla sezonów było zdecydowanie wyższe wiosną (8,61–23,79 mg×m3) niż jesienią (3,57-5,04 mg×m3), zwłaszcza w 2000 roku. Średnie roczne wartości chlorofilu a zarówno w litoralu jak i w śródjezierzu były znacznie wyższe w 2000 roku (odpowiednio 16,09 i 12,74 mg×m3) niż w 1999 (odpowiednio 6,05 i 6,14 mg×m3). W jeziorze Wereszczyńskim liczebność fitoplanktonu wahała się od 266,5 tys. do 894,2 tys. w dm3 i była wyższa w litoralu. We wszystkich terminach badań stwierdzono dominację Cryptomonas sp. Różnorodność gatunkowa była wyższa jesienią. W 1999 roku wartości stężenia chlorofilu a nie różniły się znacznie pomiędzy sezonami, natomiast w 2000 roku były wyraźnie wyższe jesienią. We wszystkich terminach badań, z wyjątkiem wiosennego w 1999 roku, stężenie chlorofilu było wyższe w litoralu. Średnie roczne stężenie chlorofilu a wynosiło w 1999 roku 7,01 mg∙m-3, a w 2000 roku – 4,43 mg∙m-3. Na podstawie koncentracji chlorofilu a jezioro Płotycze zaliczono do zbiorników na granicy mezotrofii i eutrofii, a jezioro Wereszczyńskie do zbiorników mezotroficznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top