RESEARCH PAPER
The sorption of nitrates (V) on the rock spoils (pit coal mine Bogdanka)
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Kraśnicka l 02, 20-718 Lublin
2
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
Publication date: 2020-04-30
 
Acta Agroph. 1999, (22), 199–209
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the work was to measure the sorption of nitrates (V) on the rock spoils (from the coalmine Bogdanka), at different fineness of material (1,0-0,4 and <0,4 mm) and pH of solution. The possibility of use this material as natural barrier in the soil environment characterised by increased N-NO3– concentration was analysed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sorpcja azotanów (V) na skałach przywęglowych towarzyszących pokładom węgla kamiennego w Bogdance
azotany (V), desorpcja, sorpcja
Celem pracy było zbadanie sorpcji azotanów (V) na skałach przywęglowych pochodzących z kopalni Bogdanka, pod kątem wykorzystania tych skal jako naturalnych barier w środowisku o podwyższonej zawartości azotanów(V). Badania polegały na określeniu wielkości sorpcji oraz ocenie tych procesów w zależności od stanu rozdrobnienia materiału i pH roztworów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125