RESEARCH PAPER
The sorption of nitrates (V) on the rock spoils (pit coal mine Bogdanka)
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Kraśnicka l 02, 20-718 Lublin
 
2
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (22), 199-209
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the work was to measure the sorption of nitrates (V) on the rock spoils (from the coalmine Bogdanka), at different fineness of material (1,0-0,4 and <0,4 mm) and pH of solution. The possibility of use this material as natural barrier in the soil environment characterised by increased N-NO3– concentration was analysed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sorpcja azotanów (V) na skałach przywęglowych towarzyszących pokładom węgla kamiennego w Bogdance
azotany (V), desorpcja, sorpcja
Celem pracy było zbadanie sorpcji azotanów (V) na skałach przywęglowych pochodzących z kopalni Bogdanka, pod kątem wykorzystania tych skal jako naturalnych barier w środowisku o podwyższonej zawartości azotanów(V). Badania polegały na określeniu wielkości sorpcji oraz ocenie tych procesów w zależności od stanu rozdrobnienia materiału i pH roztworów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top