RESEARCH PAPER
The estimation of chromium contamination degree of soil and water in the vicinity of tannery waste lagoon near Lubartów (Poland)
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Kraśnicka l 02, 20-718 Lublin
 
2
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (22), 187-197
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents contamination of soil water and plant with chromium in the vicinity of tannery waste lagoon in Lubartów. Reach in chromium wastes from the tannery have been gathered for more than 20 years in unsealed basin which was situated close to the Wieprz river. Results of our investigations are compared with reports on chromium contamination of the same object but coming from early nineties. Two methods of total chromium determination in soils are compared. The results show that the area of waste disposal is still contaminated and a serious remediation program is needed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rozpoznanie stopnia skażenia chromem gleb i wód w okolicy składowiska odpadów garbarskich k. Lubartowa (Polska)
chrom, gleba, odpady garbarskie, zanieczyszczenie wody
Publikacja przedstawia skażenie gleby, wód i roślin przez chrom w okolicy składowiska odpadów garbarskich w Lubartowie. Przez ponad 20 lat odpady z garbarni zawierające duże ilości chromu były składowane w niezabezpieczonym wyrobisku piaskowym, które leży tuż przy rzece Wieprz. Wyniki naszych badań porównane są z wynikami raportów z początku lat 90 dotyczących skażenia chromem okolicy Lubartowa. Przedstawione jest porównanie dwóch metod określania stężenia chromu w glebie. Wyniki pokazują. że okolica składowisk a odpadów jest wciąż skażona i wymaga poważnego programu oczyszczenia jej i przywrócenia do stanu przed składowaniem odpadów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top