Waterfowl eggs as pollution indicator of rural environment
 
More details
Hide details
1
The Faculty of Biology and Animal Science, University of Agricultural Chełmońskiego str. 38 C, 51-630 Wrocław
 
2
Faculty of Chemistry, Wrocław University of Technology Norwida str. 4/6, 50-373 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 395-401
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Ducks and geese eggs were sampled from 10 rural farms (free range system) from heavy metals polluted and ecologically pure areas of Lower Silesia. The eggs revealed to be good indicators of environmental pollution with heavy metals of rural area. The bioindicative value was found for egg shells (As, Cu) and egg yolk (As, Cd) as well as albumen (Cd, Hg, Pb, Cu). The content of the metals studied varied between particular morphological elements of eggs from the region of birds breeding. On the industrialized area (exposed on the emission of metal-born dusts) showed several fold higher concentrations of As, Cd, Hg and to lower extent Pb and Cu (with the lack of differences in the case of Zn), when comparing with agricultural area, not exposed to pollution.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Jaja drobiu wodnego jako indykator skażenia środowiska wiejskiego
środowisko wiejskie, jaja kacze i gęsie, pierwiastki toksyczne
Pobrano jaja kacze i gęsie z 10 gospodarstw wiejskich (chów przyzagrodowy) z terenów skażeń metalami ciężkimi i ekologicznie czystych z Dolnego Śląska. Jaja te okazały się dobrym indykatorem skażenia środowiska metalami ciężkimi środowiska wiejskiego, a wartość bioindykacyjną mają zarówno skorupy tych jaj (As, Cu) jak i żółtko (As, Cd), jak i białko jaj (Cd, Hg, Pb, Cu). Zawartość badanych metali była zróżnicowana między poszczególnymi elementami morfologicznymi jaj i rejonami chowu tych ptaków. W terenach uprzemysłowionych (narażonych na emisje pyłów metalonośnych) wielokrotnie wyższe były stężenia As, Cd, Hg, w mniejszym stopniu Pb i Cu (przy braku różnic w Zn), w porównaniu z rejonami typowo rolniczymi, nienarażonymi na emisje przemysłowe.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top