RESEARCH PAPER
Oxidation of nitrous oxide to nitric oxide in gliding discharge
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Warsaw University of Technology, Faculty of Chemistry, Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, Poland
 
 
Publication date: 2021-04-07
 
 
Acta Agroph. 2002, (80), 123-131
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this work was to investigate the relation between the reactor shape and N2O conversion to NO, nitrogen and oxygen in the gliding discharge. The discharge was coupled with a catalytic bed. The temperatures of the catalyst were 480°C and 600°C. The object of the studies was to determine the effect of a CuO/γ-Al2O3 catalyst packed in the discharge space on the conversion of nitrous oxide to oxygen, nitrogen and nitric oxide. The overall conversion of nitrous oxide in the plasma-catalytic process depends on temperature of the CuO/γ-Al2O3 catalyst. The experimental reactor used enabled to check two kinds of the discharge space. The obtained results showed that the arrangement of the discharge space has a strong bearing on the conversion of nitrous oxide to NO.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Utlenianie podtlenku azotu do tlenku azotu w ślizgowym wyładowaniu łukowym
wyładowania ślizgowe, plazma, podtlenek azotu, kataliza heterofazowa
Celem pracy było badanie zależności między kształtem reaktora a przemianą N2O w NO. azot i tlen w wyładowaniu ślizgowym. Wyładowanie połączono z zastosowaniem złoża katalizatora o temperaturze 480°C i 600°C. Całkowity stopień przemiany N2O w tym procesie zależy od temperatury katalizatora. natomiast przemiana w kierunku NO od kształtu przestrzeni wyładowczej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top