RESEARCH PAPER
Adaptive role of photomorphogenesis in plant canopies
 
More details
Hide details
1
Zakład Agrometeorologii, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (34), 59-69
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is to outline the recent knowledge of the informative role of light in plant canopies The photoreceptors of the environmental cues carried by the radiative energy fluxes arc briefly described The special attention is paid to the ecological role of the photomorphogenic responses as the mechanisms of adaptation to the actual and future conditions. The phytochrome-mediated controlling of seed germination and of plant habit are discussed as the examples of such adaptive mechanisms
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Adaptacyjna rola fotomorfogenezy w łanach roślin
fitochrom, fotomorfogeneza, kiełkowanie nasion, konkurencja, łan, pokrój roślin
Praca przedstawia aktualny stan badań w zakresie informacyjnej roli światła w łanach roślin. Omówiono w niej pokrótce fotoreceptory, które odbierają bodźce zawarte w strumieniu energii promienistej przekształconym przez Zielone rośliny i otwierają odpowiednie drogi metaboliczne. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie ekologiczne reakcji fotomorfogenetycznych, jako mechanizmów przystosowawczych do istniejącej lub spodziewanej konkurencji, zwłaszcza na litochromową regulację kiełkowania nasion i kształtowanie pokroju roślin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top