RESEARCH PAPER
A reflectometric meter of soil moisture with passive controller of the pulse delay
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
Publication date: 2020-04-30
 
Acta Agroph. 1999, (22), 143–149
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Principle of the TOR soil moisture meter with passive strobe delay control is described. The strobe delay is adjusted mechanically. The discussed setup is free of long-and short time drift errors of the meter components
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Reflektometryczny miernik wilgotności gleby z pasywnym regulatorem opóźnienia impulsu strobującego
wilgotność gleby, TDR, linia opóźniająca
W pracy opisano konstrukcję miernika wilgotności gleby z zastosowaniem techniki refiektometrycznej TDR (Timc Domain Rctlectometry) z pasywną linią opóźniającą fazę impulsu strobującego. Opóźnienie impulsu jest regulowane mechanicznie. Omawiany układ miernika jest wolny od błędów wywołanych długo- i krótkoterminowym dryftem aktywnych, elektronicznych komponentów aparatu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125