RESEARCH PAPER
A reflectometric meter of soil moisture with passive controller of the pulse delay
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (22), 143-149
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Principle of the TOR soil moisture meter with passive strobe delay control is described. The strobe delay is adjusted mechanically. The discussed setup is free of long-and short time drift errors of the meter components
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Reflektometryczny miernik wilgotności gleby z pasywnym regulatorem opóźnienia impulsu strobującego
wilgotność gleby, TDR, linia opóźniająca
W pracy opisano konstrukcję miernika wilgotności gleby z zastosowaniem techniki refiektometrycznej TDR (Timc Domain Rctlectometry) z pasywną linią opóźniającą fazę impulsu strobującego. Opóźnienie impulsu jest regulowane mechanicznie. Omawiany układ miernika jest wolny od błędów wywołanych długo- i krótkoterminowym dryftem aktywnych, elektronicznych komponentów aparatu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top