RESEARCH PAPER
Response of vegetable plants on some metods of simplifications in soil cultivation
 
More details
Hide details
1
Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych AR, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-27
 
 
Acta Agroph. 2001, (58), 5-15
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Field experiments were carried out in the years 1976-2000. Simplifications of pre-winter and spring pre-sowing cultivation of vegetable plants were investigated. Total estimation of the results of plant yielding demonstrated the necessity of pre-winter ploughing instead of its replacement with cultivating. Response of vegetable plants on simplifications in spring pre-sowing tillage was determinated of plant cultivars and species. Replacing ploughing with rototiIling had a positive influence on total yield of maize cobs. The total yields of bean pods cv. Sprite, onion cv. Wolska, late cabbage cv. Kamienna Głowa and roots of carrot cv. Nantejska and cv. Vita Longa were highest from the plots with spring ploughing. A higher yield of early cabbage cv. Pierwszy Zbiór and red beet cv. Czerwona Kula was harvested under pre-sowing cultivating. The yield of carrot cv. Perfekcja and parsley cv. Berlińska were the highest under spring rototilling. The total and marketable yield of onion was the highest under conditions created by no-tillage cultivation system. A higher yields of carrot and parsley roots were harvested from the plots with conventional cultivation system.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Reakcja roślin warzywnych na różne metody uproszczeń w uprawie roli
uprawa przedzimowa roli, uprawa wiosenna przedsiewna, uproszczenia uprawy, uprawa zerowa, siew bezpośredni, plon, rośliny warzywne
Doświadczenia polowe prowadzono w latach 1976-2000. W badaniach uwzględniono uproszczenia w przedzimowej i przedsiewnej uprawie roli aż po uprawę zerową i siew bezpośredni w rolę nieuprawioną. Uzyskane wyniki plonowania roślin warzywnych wykazały dodatnie znaczenie orki przedzimowej i konieczność jej wykonywania na glebach gliniastych o nietrwałej strukturze oraz unikania uproszczeń w zespole uprawek przedzimowych polegających na zastępowaniu orki kultywatorowaniem. Reakcja roślin warzywnych na uproszczenia w wiosennej uprawie roli była zróżnicowana w zależności od gatunku i odmiany. Zastąpienie orki wiosennej uprawą glebogryzarką wpłynęło korzystnie na plon kolb kukurydzy, zaś fasola szparagowa i cebula plonowały lepiej po orce wiosennej. Najwyższy plon korzeni marchwi odm. Nantejska i Vita Longa uzyskano po orce wiosennej w porównaniu z uprawą glebogryzarką, kultywatorowaniem i bronowaniem. Kapusta późna plonowała najlepiej po orce wiosennej, zaś wczesna ­- po kultywatorowaniu przedsiewnym. Także plon buraków ćwikłowych był najwyższy po kultywatorowaniu przedsiewnym w porównaniu z bronowaniem i orką wiosenną. Natomiast marchew odm. Perfekcja i pietruszka korzeniowa odm. Berlińska plonowały najlepiej po uprawie glebogryzarką niż po orce wiosennej i po kultywatorowaniu. Skrajne uproszczenie uprawy przedsiewnej polegające na zastosowaniu uprawy zerowej i siewu bezpośredniego w rolę nieuprawioną spowodowało spadek plonu ogólnego korzeni marchwi odm. Perfekcja oraz pietruszki odm. Berlińska, natomiast cebula odm. Wolska plonowała lepiej po uprawie zerowej niż po orce wiosennej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top