RESEARCH PAPER
Attempt of assessing of wind and slope angle on calculated value of rainfall intensity
 
More details
Hide details
1
Department of Water Supply and Water Disposal, Technical University in Lublin, ul. Nadbystrzycka 40, 20-044 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-19
 
 
Acta Agroph. 2002, (78), 25-35
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Assessing of the influence of wind direction and velocity and the angle of slope on unitary value of rainfall and comparison of this value with parameters obtained from ombrometrs showed that measured values of rain intensity obtained with the use of horizontally located measuring level of ombrometrs differ from potential intensity value (in a plane perpendicular to rainfall direction). To determine potential rain intensity additional monitoring or rainfall angle is necessary. Calculated rain intensity in a plane of inchined slope differ significantly from potential intensity and those measured in ombrometrs. This differentiation increases with slope increase. When calculating rain intensity plane deviated from perpendicular, it is also significant direction of rainfall.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Próba oceny wpływu wiatru i kąta nachylenia stoku na wartość obliczeniową intensywności opadającego deszczu
intensywność potencjalna i mierzona opadu deszczu, kąt nachylenia stoku, prędkość wiatru
W pracy podjęto próbę dokonania oceny wpływu kierunku i prędkości wiatru oraz kąta nachylenia stoku na jednostkową obliczeniową wartość opadu deszczu. Stwierdzono istnienie związku pomiędzy tymi wielkościami oraz wskazano kierunek dalszych badań dotyczących dynamiki mechanizmu powstawania kropli, jej kształtu i rozmiaru oraz poruszanie się w warunkach wiejącego wiatru.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top