RESEARCH PAPER
Analysis of rainfall intensity distribution on slope with evenly situated partitions
 
More details
Hide details
1
Technical University, Nadbystrzycka 40,20-044 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-29
 
 
Acta Agroph. 2002, (78), 101-110
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Theoretical analysis were helped to estimate influence of wind direction and velocity and the angle of slope with partition on slope on unitary value of rainfall. The analysis indicate, that altitude and distance of partitions is at horizontal wind is very important because of influence on rain water intensity differentiate.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza rozkładu intensywności opadu deszczu na stoku z równomiernie rozmieszczonymi przegrodami
prędkość wiatru, natężenie deszczu, powierzchnia efektywna opadu
W opracowaniu, przy pomocy teoretycznych rozważań, próbowano ocenić wpływ prędkości wiatru i nachylenia stoku z umieszczonym na nim układem przegród, na obliczeniową wartość natężenia opadu. Analiza wykazała, iż przy poziomo wiejącym wietrze wysokość oraz rozstaw przegród ma zasadniczy wpływ na wielkość rozkładu natężenia opadu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top