Preliminary assessment of splash erosion intensity on loess soil
 
More details
Hide details
1
Institute of Environmental Development and Environmental Protection, University of Agriculture Pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(1), 167-178
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the preliminary results of splash erosion measurements carried out on a wheat plot located in a severely eroded loess catchment. The “splash cup” technique was applied during the investigation which lasted from April to July 2004. Photometric measurements of canopy cover as well as pluviometric records have been collected. Preliminary data analyses permitted the formulation of general relations between these factors and the splash erosion.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wstępna ocena natężenia erozji rozbryzgowej na glebie lessowej
erozja wodna, rozbryzg, kubki rozbryzgowe, intensywność opadu, pokrywa roślinna, pszenica
Artykuł stanowi podsumowanie wstępnych wyników badań natężenia rozbryzgu na polu uprawnym, zlokalizowanym w obrębie silnie erodowanej zlewni rolniczej. Pomiary metodą „splash cups” wykonywane były w okresie od kwietnia do lipca 2004 roku. W trakcie badań wykonywano fotometryczne analizy pokrycia terenu roślinnością oraz zbierano dane pluwiometryczne. Wstępne wyniki pozwoliły na sformułowanie ogólnych relacji pomiędzy tymi czynnikami a wielkością erozji rozbryzgowej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top