Presowing laser irradiation of sowing material and winter wheat yielding
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Tillage and Plant Cultivation, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(4), 1031-1040
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents yielding of two winter wheat cultivars grown on lessive soil as dependent on diverse frequency of sowing material exposure to He-Ne laser light. It was proved that winter wheat grain yield essentially depended on the cultivated cultivar of this arable plant. Sowing material stimulation with laser light evoked only small growth in the winter wheat grain yield. The biggest growth of the grain yield was recorded for the double dose of laser light stimulation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przedsiewne naświetlanie laserem nasion pszenicy ozimej a jej plonowanie
pszenica, naświetlanie laserem materiału siewnego
W pracy przedstawiono plonowanie dwóch odmian pszenicy ozimej uprawianej na glebie płowej w zależności od zróżnicowanej częstotliwości naświetlania materiału siewnego laserem He-Ne. Stwierdzono, że plon ziarna pszenicy ozimej istotnie zależał od odmiany hodowlanej. Stymulacja materiału siewnego laserem wywoływała jedynie niewielki wzrost w plonie pszenicy ozimej. Największy wzrost plonu odnotowano w wyniku dwukrotnego naświetlania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top