RESEARCH PAPER
Preliminary results of calculations for a global model describing pulsed microwave discharge plasma in nitrogen
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Fluid-Flow Machinery, Polish Academy of Sciences, Fiszera 14,80-231 Gdańsk, Poland
 
 
Publication date: 2021-04-02
 
 
Acta Agroph. 2002, (80), 39-46
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This work concerns the modelling of the plasma of a pulsed microwave discharge in nitrogen. The goal is to determine the temporal variations of the densities of the respective plasma species. The ultimate goal is to adopt the methods developed for these calculations for discharges in polluted air or flue gas. A global numerical model is formulated. The object modeled is the plasma of a microwave torch operating at atmospheric pressure. The set of equations for the model consists of particle balance and power balance equations. The most important reactions between the plasma species are only taken into account. The rate coefficients for processes involving electrons are calculated based on a solution of the Boltzmann equation for the electrons. Diffusion and heat transfer are modelled with the aid of terms reflecting also the discharge geometry.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wstępne wyniki obliczeń dla globalnego modelu plazmy impulsowego wyładowania mikrofalowego w azocie
impulsowe wyładowanie mikrofalowe, plazma. model globalny, torch
Praca dotyczy modelu plazmy impulsowego wyładowania mikrofalowego w azocie pod ciśnieniem atmosferycznym, którego celem jest wyznaczenie stałych czasowych zmian gęstości składników plazmy co umożliwi zastosowanie użytych metod dla obliczeń w zanieczyszczonym powietrzu lub gazach odlotowych. Wykorzystano model globalny składający się z zestawu równań opisujących bilans cząsteczek i energii dla najważniejszych reakcji. Współczynniki szybkości reakcji z udziałem elektronów oblicza się z wykorzystaniem równania Boltzmana. Przepływ, dyfuzję i wymianę ciepła uwzględniono wprowadzając człony modelujące w uproszczony sposób dla konkretnej geometrii wyładowania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top