RESEARCH PAPER
Carbon arc plasma: parametric and spectral studies
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Chemistry, University of Warsaw, Pasteura 1. 02-093 Warsaw, Poland
 
 
Publication date: 2021-04-01
 
 
Acta Agroph. 2002, (80), 25-37
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Unique electrical, magnetic. nonlinear optical and mechanical properties make carbon nanostructures fascinating and attractive. The application of these structures demands the investigation and optimizing of their formation processes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Łukowa plazma węglowa: badania parametryczne i spektralne
plazma łuku węglowego, spektroskopia plazmy, nanostruktury węgla
Unikalne elektryczne, magnetyczne, z zakresu optyki nieliniowej i mechaniczne własności czynią nanostruktury węgla obiektem coraz większych zainteresowań. Zastosowanie tych struktur wymaga badan i optymalizacji procesów otrzymywania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top