RESEARCH PAPER
Plasma in textile industry – technology for XXI century?
 
 
More details
Hide details
1
Lentex S.A., ul. Powstanców 54, 42-700 Lubliniec, Poland
 
 
Publication date: 2021-09-07
 
 
Acta Agroph. 2002, (80), 349-358
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Textile industry today is a varied industry using hundreds of different mechanical technolo-gies (spinning, weaving, etc.) as well as chemical ones (dyeing and finishing operations). Plasma in textile industry gives the possibility to modify the surface properties of polymers without worsening their volume properties. Paper shows the results of investigations con-ducted in Poland. concerning the use of glow discharges for wool, cotton and synthetic fibre modifications.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plazma we włókiennictwie – technologia XXI wieku ?
włókiennictwo, plazma modyfikacja powierzchni
Włókiennictwo jest dziś bardzo zróżnicowanym przemysłem wykorzystującym kilkaset różnych technologii mechanicznych (przędzenie, tkanie itd.) i chemicznych (barwienie, wykończenie). Zasadnicza zaleta technik plazmowych we włókiennictwie to możliwość istotnej modyfikacji własności powierzchniowych polimeru bez zauważalnego pogorszenia właściwości objętościowych. W referacie przedstawiono wyniki badań prowadzonych w Polsce w dziedzinie wykorzystania wyładowań jarzeniowych do modyfikacji wełny, bawełny i włókien sztucznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top