RESEARCH PAPER
Plasma processes for the environment protection
 
More details
Hide details
1
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa. Polska
 
 
Publication date: 2021-09-01
 
 
Acta Agroph. 2002, (80), 303-308
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The search for effective methods of preventing environment degradation draws attention to plasma technologies: pyrolysis of stable an gaseous materials, vitrification of waste materials, gasification of organic waste, cleaning exhaust fumes. Modern plasma technologies offer many solutions that may be applied for these purposes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Procesy plazmowe w ochronie środowiska
plazma. rozkład zanieczyszczeń, ochrona środowiska
W poszukiwaniu skutecznych metod zapobiegających degradacji środowiska zwrócono uwagę na możliwości jakie stwarzają technologie plazmowe: piroliza substancji stałych i gazowych. witryfikacja odpadów, zgazowanie substancji organicznych. oczyszczanie gazów spali-nowych. Współczesne technologie plazmowe oferują wiele rozwiązań wykorzystywanych do tych celów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top