RESEARCH PAPER
Spectroscopic diagnostic of the He +H2 plasma generated between ceramic electrodes BaTiO3
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Physics, Opole University, Oleska 48,45-052 Opole, Poland
 
 
Publication date: 2021-04-02
 
 
Acta Agroph. 2002, (80), 47-54
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Emission spectroscopy diagnostic is the method that does not disturb the conditions of the plasma during the measurements of its parameters: gas temperature, electron temperature, electron number density etc. In this paper we present the results of measurements of rotational temperature from the first negative band of the ionic nitrogen molecule (transitions N2+ (B-X)) in the dielectric barrier discharge under low pressure. The temperature of helium gas was determined from Doppler component of the Hel (501.6 nm) line. The electron concentration in the plasma was determined from the measured width of the hydrogen Hβ line assuming that the line broadening is caused by linear Stark effect of electric microfields in plasma. Obtained results were discussed and compared with the data from earlier papers.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Diagnostyka spektroskopowa plazmy He+H2 generowanej pomiędzy elektrodami ceramicznymi z BaTiO3
wyładowania barierowe, jony molekuły azotu, temperatura rotacyjna, temperatura gazu
W prezentowanej pracy podajemy rezultaty pomiarów temperatury rotacyjnej uzyskanej dla jonu molekuły azotu (przejścia N2+ (B-X)) w wyładowaniu barierowym pod niskim ciśnieniem. Gazem roboczym była mieszanina helu i 5% wodoru ze śladową ilością azotu. Temperatura helu była wyznaczana z składowej linii Dopplera Hel (501,6 nm). Stężenie elektronów w plazmie było wyznaczane z pomiarów szerokości połówkowej linii Hβ Otrzymane rezultaty były porównywane z danymi z wcześniejszych prac.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top