RESEARCH PAPER
Characterisation of normal and anomalous precipitation volume during the vegetation season in Lublin (1951-1995)
 
More details
Hide details
1
Zakład Meteorologii i Klimatologii, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (34), 121-124
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents selected characteristics of precipitation, such as the frequency of occurrence of precipitation norm and anomalies, the course of values of normal and anomalous precipitation during the vegetation season (April-October) for the period of 1951-1995, as recorded at the Lublin-Radawiec IMGW meteorological station. Normal and anomalous precipitation is defined according to the method proposed by the author.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka opadów atmosferycznych o normalnej i anomalnej wysokości w Lublinie w okresie wegetacyjnym (1951-1995)
opady atmosferyczne, norma, dodatnia i ujemna anomalia, okres wegetacyjny
W pracy przedstawiono wybrane charakterystyki opadów atmosferycznych, częstość występowania normy i anomalii opadów, przebieg sum opadów normalnych i anomalnych w okresie wegetacyjnym (kwiecień-październik) z lat 1951-1995 na stacji meteorologicznej IMGW Lublin-Radawiec. Opady normalne i anomalne określono na podstawie metody zaproponowanej przez autora.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top