Comparison of soil temperature in bare fallow and in soil under lawn
 
 
More details
Hide details
1
Department of Agrometeorology and Applied Informatics ul. Czartoryskich 8, 24-100 Pulawy
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(2), 443-453
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents an analysis of plant cover influence on the soil temperature. In the years 1971-1980 the soil temperature of bare fallow and of soil under lawn was recorded in the Agrometeorological station in Puławy. Soil temperature measurements were taken 3 times per day at the depths of 5, 10, 20, 50 cm, and once a day at the depth of 100 cm. Differences of temperature at the examination sites are presented in the form of graphs. Bare fallow temperature values are represented as a straight line, but the values of the difference in soil temperature between the lawn and the bare fallow form as curve below or above the straight line of the bare fallow. The soil temperature under the bare fallow was higher in the summer period than the soil temperature under the lawn, as opposed to the autumn-winter period. Mean minimum soil temperature was lower in the field with bare fallow, but mean maximum soil temperature was higher. Plant cover decreased the amplitude of the soil temperature and reduced the level of temperature extremes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie temperatury gleby na ugorze i pod murawą
temperatura gleby, murawa, czarny ugór
W pracy przedstawiono wpływ szaty roślinnej na kształtowanie temperatury gleby. Do badań wykorzystano pomiary temperatury gleby pod murawą i ugorem z lat 1971-1980. Pomiary wykonywane były trzy razy dziennie na głębokości: 5, 10, 20, 50 cm natomiast raz dziennie na głębokości 100 cm. Analizując materiał 10 letni stwierdzono największe różnice w tem-peraturze gleby w okresie letnim na głębokości 5 cm. Temperatura gleby bez roślinności charakteryzowała się wyższą wartością o 0,8oC od maja do lipca. Natomiast w okresie jesienno-zimowym temperatura gleby na ugorze była niższa średnio o 0,6oC. Na poletku bez roślinności minimalne temperatury gleby były niższe, natomiast maksymalne temperatury gleby wyższe w maju o 4,4 oC. Szata roślinna zmniejszała amplitudę temperatury gleby oraz wartości ekstremalne.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top