RESEARCH PAPER
NOx reduction by using eb irradiation under influence of alcohol
Y. Sun 1
,
 
,
 
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Nuclear Chemistry and Technology, 03-195 Warsaw, Poland
 
2
Institute of Atomic Energy, 05-400 Otwock-Świerk. Poland
 
3
Institute for Chemical Processing of Coal, 41-803 Zabrze, Poland
 
 
Publication date: 2021-09-01
 
 
Acta Agroph. 2002, (80), 343-348
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Badano efektywność procesu redukcji NOx przy użyciu napromieniowania wiązką elektronów i dodatku alkoholu w pilotowej Stacji Odsiarczania Spalin przy Elektrociepłowni Kawęczyn (gaz spalinowy 5000 Nm3/hr, wilgoć 4.5%, stężenia SO2 192 ppm i NOx 106 ppm. a dodatek amoniaku 2.75 m3/h). W obecności alkoholu efektywność redukcji NOx wzrosła o 10% przy dawce promieniowania poniżej 6 kGy i spada dla dawki powyżej 10 kGy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Redukcja NOx przy użyciu wiązki elektronów i dodatku alkoholu
NO x reduction, electron beam, flue gas
NOx reduction by using eb irradiation under influence of alcohol was investigated in pilot plant – EPS Kawęczyn. Flue gas flow rate was 5000 NM3/hr, humidity was 4.5%, inlet concentrations of SO2 and NOx were 192 ppm and 106 ppm, and ammonia addition was 2.745 M3/hr. It was found that NOx removal efficiency in the presence of alcohol was increased by 10% than without alcohol's addition when the absorbed dose was below 6 kGy, but NOx removal efficiency was decreased when the absorbed dose was higher than 10 kGy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top