Comparison of water properties of two horticultural substrates - high moor peat and coconut substrate
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Agriculture, S. Leszczyńskiego str. 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(89 - 4), 641-645
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Water properties of high moor peat and coconut substrate were examined. It was stated that in horticultural pot production high moor peat could be replaced by coconut substrate. It was due to very high water retention in the range of potential from -0.98 up to -9.81 kPa (easily available water for plants).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie właściwości wodnych dwóch podłoży ogrodniczych - torfu wysokiego i substratu kokosowego
torf wysoki, substrat kokosowy, Retencja wody
Przeprowadzono badania właściwości wodnych torfu wysokiego i substratu kokosowego. Stwierdzono, że substrat kokosowy może w produkcji ogrodniczej w pojemnikach zastąpić torf wysoki. Decyduje o tym bardzo wysoka retencja wody w zakresie potencjału od -0,98 do -9,81 kPa (woda najłatwiej dostępna dla roślin).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top