RESEARCH PAPER
Ozone synthesis in the dielectric packing presence
 
More details
Hide details
1
Faculty of Chemistry, Warsaw University of Technology, Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, Poland
 
 
Publication date: 2021-04-07
 
 
Acta Agroph. 2002, (80), 115-122
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Ozone synthesis process in the presence of various non-conducting materials placed in a discharge gap was studied. Experiments were carried out in two kinds of silent discharge type ozonizers. The higher ozone concentrations were obtained when the materials with high heat conductivity were used. The results of the average gas temperature measurements by the thermovision method are presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Synteza ozonu w obecności wypełnienia dielektrycznego
synteza ozonu, materiały dielektryczne, wymiana ciepła
Badano proces syntezy ozonu w obecności różnych materiałów nieprzewodzących umieszczonych w szczelinie wyładowczej. Doświadczenia prowadzono w dwóch typach ozonatorów, w wyładowaniach cichych. Wyższe stężenia ozonu otrzymano dla materiałów z wyższym przewodnictwem cieplnym. Przedstawiono również wyniki pomiaru temperatury gazu przy wykorzystaniu technik termowizyjnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top