Optical properties of humic acids in selected organic waste
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(4), 773-785
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the study was optical characterisation of humic acids extracted from organic wastes. The study included wastes such as turkey manure, solid sludge from sewage treatment plant Hajdów, substrate after mushrooms growth and materials obtained after the fermentation of residues from a biogasing plant, as well as charcoal derived from biomass biogasing pyrolysis. The tested organic wastes were analysed for the content of organic carbon and for  their humification degree. The humification number of investigated wastes was obtained according to the Springer method. Humic acids were extracted from the wastes according to the Schnitzer method. The acids extracted were characterised in terms of their optical properties. A correlation was found between yield of humic acids and organic matter content in organic wastes and their degree of humification. The parameters q4/6 for examined organic compounds were characterised to fulvic acids, and the values of ΔlogK indicated a low or medium humification degree.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka optyczna kwasów huminowych w wybranych odpadach organicznych
odpady organiczne, kwasy huminowe, parametry optyczne, Węgiel organiczny, stopień humifikacji
Do badań wykorzystano naturalną pozostałość pofermentacyjną stałą z biogazowni, węgiel drzewny pochodzący ze zbiogazowania biomasy w wyniku pirolizy, pomiot indyczy, osad stały z oczyszczalni ścieków oraz podłoże po pieczarkach. W odpadach organicznych określono zawartość węgla organicznego oraz kwasów huminowych. Z odpadów organicznych wyekstrahowano kwasy huminowe zmodyfikowaną metodą Schnitzera. Stopień humifikacji odpadów oznaczono metodą Springera. Wyekstrahowane kwasy scharakteryzowano pod kątem ich właściwości optycznych. Określono także zależność pomiędzy wydajnością ekstrakcji tych związków od zawartości węgla organicznego i stopnia humifikacji odpadów. Stwierdzono, że większość z badanych kwasów huminowych miało cechy zbliżone do cech kwasów fulwowych. Badane odpady organiczne wykazywały mały lub średni stopień humifikacji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top