RESEARCH PAPER
The UV irradiation of humic acids
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Radio- & Photochemistry, Institute of Chemistry & Technical Electrochemistry, Faculty of Chemical Technology, Poznań University of Technology, Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-28
 
 
Acta Agroph. 2002, (62), 49-54
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Humic acids are the most complex, dark, paramagnetic, weak-acid biopolymeric polyelectrolytes, ubiquitus in the soil and aquatic ecosystems. Humic acids ­- soil allomelanins, the most important component of the Earth's organic matter, reveal unique physico-chemical and spectroscopic properties. The effects of UV-C-irradiation on the degradation of humic acids have been investigated. These photoreactions are expected to play a vital role in the natural environment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Naświetlanie kwasów humusowych promieniowaniem UV
kwasy humusowe, fotodegradacja, aspekty ekologiczne
Kwasy humusowe to najbardziej złożone, ciemno zabarwione, paramagnetyczne, mające cechy słabych kwasów, biopolimeryczne polielektrolity wszechobecne w ekosystemach glebowych i wodnych. Kwasy humusowe ­- allomelaniny glebowe, najważniejsze składniki materii organicznej na Ziemi, posiadają unikatowe własności fizyko-chemiczne i spektroskopowe. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań degradacji kwasów humusowych pod wpływem promieniowania UV. Przewiduje się, że fotoreakcje tego typu mogą mieć istotne znaczenie ekologiczne.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top