RESEARCH PAPER
Determination of mechanical properties of pea stems
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
2
Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences, Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań, Poland
 
3
Department of Vegetable Crops and Medicinal Plants, Agricultural University, Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-28
 
 
Acta Agroph. 2001, (58), 163-172
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper to present the results of the mechanical parameters were determined in the process of bending of the pea stem sections. Characterisation of the mechanical parameters was obtained in tests performed on an Instron strength tester, by determining, the stem rigidity (El) and the coefficients of elasticity (E) and the maximum bending stress (σmax). The study involved strain WTD 2996 (resistant to lodging) and strain WTD 2795 (susceptible to lodging), during the full pods phase and at full ripeness. The study showed that the pea strains examined differ in the strength of their stems. It was found that strain resistant to lodging, is characterized by much higher of the mechanical parameters as compared to strain susceptible to lodging. This is true for both the phenological phases studied. Also, it was found significant differences between the strains (resistant and susceptible to lodging), basing on an variance analysis of stem rigidity and elasticity and maximum bending stress.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wyznaczanie parametrów mechanicznych łodyg grochu
ród grochu, sztywność, współczynnik sprężystości, maksymalne naprężenie zginające
W pracy przedstawiono wyniki badań parametrów mechanicznych wyznaczanych w procesie zginania odcinków łodyg grochu. Parametry mechaniczne określano za pomocą maszyny wytrzymałościowej firmy lnstron. Wyznaczono: sztywność (El), współczynniki sprężystości (E) i maksymalne naprężenia zginające (σmax). Badania wykonano dla rodu odpornego na wyleganie WTD 2996 oraz podatnego WTD 2795. Stwierdzono, że analizowane rody grochu różnią się wytrzymałością łodyg. Dowiedziono, że rody odporne na wyleganie charakteryzują się wyższymi wartościami parametrów mechanicznych. W wyniku przeprowadzonej analizy wariancji stwierdzono istotne różnice między odmianowe.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top